Autor Thema: Bitte um Übersetzung für Songtext: "Xeyala Evîn" von Serhado  (Gelesen 6020 mal)

Xalo

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 1
Hallo hevals,

ich bitte euch um Hilfe das o.g. Lied von Serhado zu übersetzen. Ich bin für jede kleine Hilfe dankbar.

Evin ser reya xwe dimesi
Kuva cu, ferq nediki
Fem dikir xeyal dikir
Le caven xwe venediki
Ji raman, ji fikir
U ji rastiye cetir
Xeyal linge we ji erde rakir, u we bi xwe re bir
Tukes we siyar nedikir
Der ewren sipi difiri
Hesteki, ji viya xwestir
Heja aniha nedit
Bexteweri, tahm dikir
U ji xwe re dikeni
Her saniye we razi dikir
Li hewaye, be girani
Bi caen girti
Guhdar nedikir li tukesi
Siyarbe evin
Ev ci hale, vegere male
Xeyal e evin
Evin xeyal eEvin he ji li hewaye difiri
Ma li ezmane
Dilsadbu, u deve we dikeni
Nedixwest dakeve
Femnedkir, le hiseki xwesbu
Nedixwest fembike
Bedena we germ dibu
Nedixwest caven xwe veke
Nedixwest vegere
Li bin ewre baran dibari
Nesekini
Bi kefxwesi direvi ji rastiya tari
Dinya di deste we de bu
Ji tisteki netirsi
Dawiya xwe nedidi
Na evin nedifikiri
Bi caven girti
Ser reya dile xwe dimesi
Rastiya we gazi we dikir
Guhdar nedikir li tukesi
Siyarbe evin
Ev ci hale, vegere male
Xeyal e evin
Evin xeyal eEvin xeyal e
Cuda ye, ji hezkirina rasti
Fikir u raman kor dibin
Ji hesten evindari
Bifikire hest tene hebe
Tu ser baneki bilindi
Tu xwe baveje te bifire u his bike tu azadi
Le dema ku tu li erde keti...
Ere tu fikiri
Dive tu bifikire
U bimese bi caven vekiri
Tene bi dile xwe
Tu dikare evindare herkesi be
Dive nefsa te, hise te
U heste te yek be
We deme hezkirina rasti ye
Tisteki piroz e
Bi baweri ye, bi rumet e
Be hevi ye, be dawi ye
Nisani hev bidin
U qiymete bidin hevdu
Ji bo tu nizane ci heye
Heya wundabu ci hebu
Xwe nezi hev bigrin
U xwe wek yek bibinin
Cavan rasti u xeyal
Azad bi hev re ten giredan
Peyven hemu zimanen cihane
Nikare bine ziman.Refrain & Bridge:

Lev dikenin
Cav girin
Li bersiva
Ne dipirsin
Dawiya re nenerin
Xeyal e evin


Dur mesine
Ne fikiri ne
Derew kirine
Jin sirin e
Xwe dixepine
Na ne emin e
Rasti nine
Di xeyala evin e
alikurdi

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 39
Re: Bitte um Übersetzung für Songtext: "Xeyala Evîn" von Serhado
« Antwort #1 am: 12. September 2020, 11:47:33 »
Ziemlich lang der Text :) Habe mal ein bisschen versucht,

Evin ser reya xwe dimesi
Die Liebe geht (auf) seinem Weg.

Kuva cu, ferq nediki
Wohin (sie) gegangen ist macht keinen Unterschied (?)

Fem dikir xeyal dikir
(sie?) verstand, träumte

Le caven xwe venediki
Aber sie öffnet ihre Augen nicht

Ji raman, ji fikir
Vom denken, vom gedanken (?)

U ji rastiye cetir
Und besser als das Richtige / die Wahrheit

Xeyal linge we ji erde rakir, u we bi xwe re bir
Der traum hat ihre Beine aus der Erde hochgezogen und mit sich weggebracht

Liedtexte sind immer schwer zu übersetzten, da vieles aus melodischen Gründen einfach weggelsassen wird. Meistens muss man es sich dann aus dem Kontext herleiten.

LG

Ali